10 september 2006

Åtagande till havs

"Älska varandra,
Men gör inte kärleken till en boja
Låt den hellre vara likt ett strömmande hav mellan era själars stränder
Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare
Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar, ty endast
Livets hand förmår rymma era hjärtan"
Ur Profeten av Kahlil Gibran

1 kommentar: